Czyżby kolejne podwyżki w Gminie Siepraw ?

20 grudnia 2021

27 grudnia odbędzie się, wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

 

W proponowanym porządku posiedzenia, jest m.in.

 

+ Opinia do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

 

+ Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Siepraw oraz zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Siepraw.

 

28 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw.

 

W  porządku obrad znajduje się m.in.

 

+ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

 

+ Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet, a także zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Siepraw oraz zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Siepraw.

 

 

GALERIA

Czytaj również...