Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc na nr telefonu 12 37 21 811 lub 12 37  21 818, na e-mail gmina@siepraw.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Siepraw.

 

Przy zgłoszeniu należy podać ilość opału oraz sortyment (miał, groszek, orzech, kostka), dane osobowe i adresowe oraz kontakt telefoniczny.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania służy jedynie do oszacowania zamówienia w skali całej gminy i nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup przez mieszkańca.

 

W najbliższym czasie zostanie opublikowany wzór wniosku, który będzie stanowił formalną podstawę do zakupu węgla po cenach preferencyjnych.

 

 

 

źródło informacji: Urząd Gminy Siepraw