Dodatkowo przed złożeniem wniosku w Terenowym Punkcie Paszportowym należy pamiętać o:

 

Wypełnieniu drukowanymi literami wniosku o wydanie paszportu. Jedynie podpis powinien być naturalny.

Przygotować fotografię do paszportu (zdjęcie nie powinno być starsze niż 6 miesięcy)

Dokonać opłaty za paszport (do wniosku należy dołączyć dowód jej uiszczenia), można także dokonać wpłaty na stanowisku przyjmowania wniosków, lecz wyłącznie kartą płatniczą.

Przygotować ważny dokument paszportowy, a w razie jego braku ważny dowód osobisty.

W przypadku prawa do ulgi w opłacie przygotować dokument potwierdzający to uprawnienie.

 

 

Dodatkowe informacje:

Główną formą umówienia wizyty, pozostaje  forma online za pośrednictwem strony: https://bezkolejki.eu/spmyslenice

Umówienie jednego terminu wizyty odpowiada możliwości złożenia wniosku tylko przez jedną osobę.

Nowe terminy w systemie pojawiają się po północy każdego dnia.

 

W celu odbioru dokumentu również musisz umówić termin wizyty.

 

Jeśli chcesz zrobić paszport dla swojego dziecka, konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców. Zgoda może mieć postać:

 

papierową, własnoręcznie podpisaną w obecności pracownika punktu paszportowego bądź notariusza,

 

elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (dokument elektroniczny należy przesłać na skrzynkę Epuap Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie).

 

Jeśli jednak sytuacja rodzinna jest inna, należy mieć ze sobą stosowne dokumenty o ustanowieniu opieki nad małoletnim.