Konsekracja kościoła św. Jana Chrzciciela w Polance

26 czerwca 2022

Dzisiaj możecie cieszyć się, że ten budynek zostanie oddany całkowicie i uroczyście we władanie samego Boga. W ten sposób kamienie tej budowli, wszystko co ją stanowi, będzie szczególną własnością jedynego Boga – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie poświęcenia kościoła św. Jana Chrzciciela w Polance.

 

Komentując liturgię Słowa przeznaczoną na uroczystość poświęcenia świątyni abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na naród wybrany, który powróciwszy z niewoli babilońskiej – pod wpływem Słowa Bożego – postanowił odbudować świątynię w Jerozolimie. Namiestnik Nehemiasz nazywał ten moment nowym początkiem, dniem odnowy ducha.

 

 

HOMILJA, POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLANCE

 

Wasz zapał sprawił, że potrzeba było zaledwie dwóch lat, aby wznieść zarysy tego kościoła. A później przez kolejne lata wnętrze i otoczenie kościoła ubogacać – mówił metropolita krakowski do parafian Polanki.

 

Dzisiaj możecie cieszyć się, że ten budynek zostanie oddany całkowicie i uroczyście we władanie samego Boga. W ten sposób kamienie tej budowli, wszystko co ją stanowi, będzie szczególną własnością jedynego Boga – dodawał zaznaczając, że kościół to nie tylko kamienie, ale także cała sfera ducha. Arcybiskup zwrócił uwagę, że oba te wymiary zostały podkreślone w pierwszym obrzędzie konsekracji świątyni, kiedy poświęcał zarówno ściany budynku, jak i przebywających w nim wiernych. – Jest szczególna jedność między żywym, duchowym Kościołem, który chce gromadzić się na wspólne chwalenie Boga w tym samym budynku, który na mocy konsekracji staje się świątynią Boga – mówił abp Marek Jędraszewski.

 

Kończąc, metropolita krakowski wyraził wdzięczność wszystkim parafianom, którzy od 32 lat są świadkami wznoszenia poświęconej dziś świątyni i przyczynili się do jej wybudowania – ofiarami materialnymi i duchowymi. – Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg wam za to wynagrodzi (…). Bóg wam zapłać, drodzy siostry i bracia, za ten dom wzniesiony ku chwale Najwyższego – powiedział arcybiskup.

 

Kaplica św. Jana Chrzciciela w Polance powstała w latach 1990-1992, jako kaplica filialna parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Później przez wiele lat świątynia była wyposażana. W 2007 r. kard. Stanisław Dziwisz erygował w Polance parafię.

 

źródło: Archidiecezja Krakowska

 

 

GALERIA

Czytaj również...