Celem jest poprawa bezpieczeństwa

 

Ze względu na duże natężenie ruchu i ograniczoną widoczność na tym fragmencie dwujezdniowej DK7 Kraków - Myślenice, jest to miejsce wymagające zmian poprawiających bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 2020/2021, na tym odcinku średnio przemieszcza się 57 473 pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych, ferii zimowych czy wyjazdów świątecznych liczba pojazdów znacznie wzrasta i tworzą się zatory. 

 

W latach 2016-2021 na DK7 w Gaju miało miejsce osiem wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Wypadki w tym miejscu to głównie boczne zderzenie się pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego lub najechanie na barierę ochronną. Powstanie bezkolizyjnego węzła diametralnie zmieni sytuację wszystkich uczestników ruchu, poprawiając bezpieczeństwo i komfort poruszania się. 

 

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm EUROVIA Polska (lider) oraz Nowak-Mosty (partner). 

Na realizację robót wykonawca ma 11 miesięcy (nie uwzględnia to okresu zimowego między 15 grudnia a 15 marca). 

 

Koszt inwestycji wynosi prawie 32 mln zł.  

 

 

Kalendarium

 

25 października 2019 r. - podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj 

20 lipca 2021 r. - złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wojewody Małopolskiego 

6 października 2022 r. - Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID 

10 października 2022 r. - nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy 

 

Źródło informacji: GDDKiA