Nowa trasa S7, przedstawiono wstępne projekty przebiegu, aż cztery z nich wyznaczono przez Gminę Siepraw

28 stycznia 2022

Droga ekspresowa S7 stanowi kluczowe połączenie między północą a południem Polski, które w swoim docelowym kształcie poprowadzi kierowców od Morza Bałtyckiego, przez Warszawę, aż do niemal samych Tatr.

 

Podczas spotkania, które odbyło się 27 stycznia br. przedstawiliśmy wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. W wydarzeniu uczestniczył Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita oraz przedstawiciele samorządów zainteresowanych planowaną inwestycją i pracownicy GDDKiA.

 

S7 - kluczowa droga dla Polski Droga ekspresowa S7 jest już w dużej części eksploatowana. Na bieżąco oddajemy nowe fragmenty tej trasy, a kolejne odcinki są w trakcie realizacji, przygotowania lub postępowań przetargowych. Wyjątek stanowi odcinek Kraków - Myślenice, dla którego aż do września 2020 r. nie toczyły się żadne działania. Wtedy to rozpoczęliśmy prace nad Studium korytarzowym. Jesienią 2021 r. zakończyliśmy prace analityczne, a w grudniu zeszłego roku całe opracowanie, którego wyniki przedstawiliśmy na spotkaniu 27 stycznia br.

 

Studium korytarzowe to pierwszy dokument planistyczny Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

 

Pamiętajmy, że wyznaczone na tak wstępnym etapie rozwiązania to jedynie korytarze, a nie konkretne warianty. Szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą przeprowadzane w późniejszych czasie.

 

Droga w planach od lat

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na odcinku Kraków - Zakopane wskazano w dokumentach rządowych już w 1963 r. Od 1996 r. analizowany odcinek Kraków - Myślenice widnieje w dokumentach jako część ciągu drogi ekspresowej S7. Relację tej drogi określa też obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

 

S7 receptą na zakorkowaną Zakopiankę

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. „Zakopianka”). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i okresowo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, jest już ona niedrożna. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na tej drodze będzie sukcesywnie wzrastać. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.

 

Trudny obszar analiz

W celu wyznaczenia tras, łączących autostradę A4 na południe od Krakowa z drogą ekspresową S7 za Myślenicami, analizie poddaliśmy obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

 

Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.

 

Studia sieciowe…od Morawicy po Targowisko

Podczas pierwszego etapu prac przeprowadzone zostały analizy sieci drogowej. Na badanym obszarze wyznaczyliśmy 14 propozycji tras łączących autostradę A4 w okolicy Krakowa z S7 za Myślenicami. Początek tego odcinka rozpatrywany był w wariantach sięgających od okolic miejscowości Morawica (skrajnie na zachód) aż po węzeł Targowisko (skrajnie na wschód).

 

W analizach uwzględniono również planowaną drogę ekspresową S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna - BDI). Przyjęliśmy założenie, że to jedno z najważniejszych powiązań komunikacyjnych regionu zostanie dołączone do planowanej S7. W zależności od danego korytarza, konieczne może być wydłużenie BDI.

 

Sześć korytarzy S7 Kraków - Myślenice

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części SK wytypowaliśmy sześć korytarzy. Dla wszystkich rozpatrywanych rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Raz jeszcze podkreślamy, że nie są to konkretne warianty przyszłej trasy, a jedynie kierunki wskazane do dalszych, rozszerzonych i bardziej szczegółowych badań, które zostaną przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W toku realizacji STEŚ będą prowadzone kolejne analizy, które pozwolą wskazać optymalny i dokładny przebieg przyszłej inwestycji.

 

Wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego jest dla nas priorytetem, dlatego w ramach prowadzonych analiz wykonana została również ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykazała ona jednoznacznie, że badane rozwiązania przyczyniają się do redukcji liczby wypadków w stosunku do sytuacji bez budowy S7 na tym odcinku.

 

Inwestycje drogowe powstają dla ludzi i w związku z tym, to właśnie społeczeństwo musi być głównym beneficjentem nowej infrastruktury. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie. Pozwolą na skrócenie czasu podróży, wzrost bezpieczeństwa i redukcję hałasu.

 

Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

 

 

Korytarz 1 - czerwony

Długość: 23,62 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Łagiewniki Szacowana liczba węzłów: 5Szacowana liczba tuneli: 3Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł Koszt jednostkowy: 197,70 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio ok. 75 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,92 km 

 

Korytarz 2 - niebieski

Długość: 24,56 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka Szacowana liczba węzłów: 5Szacowana liczba tuneli: 5Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,01 mld zł Koszt jednostkowy: 244,68 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio ok. 69 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,77 km 

 

Korytarz 3 - różowy

Długość: 24,31 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka Szacowana liczba węzłów: 5Szacowana liczba tuneli: 5Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,5 mld zł Koszt jednostkowy: 267,22 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio ok. 60 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 8,6 km 

 

Korytarz 4 - pomarańczowy

Długość: 26,18 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska Szacowana liczba węzłów: 5Szacowana liczba tuneli: 5Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,25 mld zł Koszt jednostkowy: 238,73 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio 57 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 10,9 km 

 

Korytarz 5 - fioletowy

Długość: 28,71 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska Szacowana liczba węzłów: 5Szacowana liczba tuneli: 5Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,9 mld zł Koszt jednostkowy: 205,47 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio 63 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): brak 

 

Korytarz 6 - brązowy

Długość: 29,13 km Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Bieżanów Szacowana liczba węzłów: 4Szacowana liczba tuneli: 4Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,07 mld zł Koszt jednostkowy: 208,23 mln zł/km Prognoza ruchu: średnio 53 tys. poj./dobę Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 11,77 km

 

Zależy nam na merytorycznej dyskusji

Zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem Studium i przekazywania nam wszelkich opinii, uwag, pytań i wątpliwości. Są one dla nas bardzo ważne i weźmiemy je pod uwagę w dalszych pracach nad tą istotną dla społeczeństwa inwestycją.

Studium korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie rozwiązań w postaci STEŚ. Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem. Jeśli uzyskamy na ten cel niezbędne finansowanie, przetarg na wykonanie dokumentacji chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku.

 

Prezentacja w PDF  https://sieprawinfo.pl/lib/nv4ctv/S7-prezentacja-kyyq84hl.pdf

 

Źródło GDDKiA

 

GALERIA

Czytaj również...

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

14 maja 2024
Wycieczka na Górę Żar (foto/wideo)
14 maja 2024
Policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych ustalili i zatrzymali 19-latka, odpowiedzialnego za celowe

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi