§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Siepraw:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni, ( obecna stawka 1,03 )

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni; ( obecna stawka 5,17 )

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,( obecna stawka 0,31 )

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni; ( obecna stawka 3,40 )

 

2) od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, ( obecna stawka 0,71 )

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, ( obecna stawka 19,99 )

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; ( obecna stawka 12,04 )

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; ( obecna stawka 5,25 )

 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. ( obecna stawka 5,88 )

 

3) od budowli:

 

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 zm. poz. 1512);

 

b) 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, zm. poz. 1512) dla budowli związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7189).

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Źródło: bip.malopolska.pl/ugsiepraw

 

Czytaj również...

05 grudnia 2022

Nowe stawki podatku od nieruchomości w Gminie Siepraw

UCHWAŁA NR XXXIX/332/22 RADY GMINY SIEPRAW

z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) i art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 zm. poz. 1512) oraz

 

Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. z dnia 28 lipca 2022 r. (M. P. 2022 r. poz. 731), Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

10 czerwca 2024
Co to jest  Barszcz Sosnowskiego? Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) to niebezpieczna dla zdrowia,
09 czerwca 2024
Wiślana trasa rowerowa: Kraków, Tyniec , Skawina i dalej (wideo)

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi