Po blisko 11 latach, wznowiono funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

 

27 lutego br. w Sułkowicach, w powiecie myślenickim odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. W uroczystej zbiórce wzięli udział m.in: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

 

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak  przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, Dyrektor Biura Prewencji KGP inspektor Robert Kumor, radni Sejmiku Wojewódzkiego – Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, ks. Edward Antolak – proboszcz parafii w Sułkowicach, kapelan myślenickiej Policji ks. Józef Orawczak oraz lokalni samorządowcy.W swoim przemówieniu insp. Maciej Kubiak  podkreślił, że bardzo się cieszy, z dzisiejszego spotkania, podczas którego Sułkowice odzyskują posterunek po 11 latach. 

 

Podziękował również wszystkim zaangażowanym w projekt reaktywacji posterunku, oświadczając, że jest to wyraz największej troski o bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w gminie Sułkowice.

 

 

Poseł na Sejm Władysław Kurowski wyraził uznanie i zadowolenie z reaktywacji Posterunku Policji w Sułkowicach. Pogratulował również wszystkim, których działania przyczyniły się do jego przywrócenia. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w przyszłości również Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zyska nowa siedzibę.Na zakończenie poseł Władysław Kurowski życzył, aby Posterunek Policji w Sułkowicach był zarówno przyjaznym miejscem dla mieszkańców, jak również dobrym miejscem dla policjantów w nim pracujących.Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski w swoim wystąpieniu podziękował osobom zaangażowanym w przywrócenie Posterunku Policji w Sułkowicach oraz wsparcie finansowe udzielone na ten cel przez samorządowców. Pan Wicewojewoda podkreślił znaczenie tego przedsięwzięcia, które w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Następnie pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach reaktywacji posterunku Policji.

 

Inspektor Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji KGP, podziękował za zaproszenie na tak ważną uroczystość, jaką jest otwarcie posterunku w Sułkowicach.W swoim przemówieniu inspektor Rober Kumor, podkreślił jaka rolę stanowi w kontaktach ze społeczeństwem Krajowa Mapa Zagrożeń oraz program Dzielnicowy Bliżej Nas. W siedzibie nowo powstałego posterunku będzie służyć dwóch dzielnicowych.  Dyrektor Biura Prewencji podkreślił „że dzięki tej inicjatywie społeczność lokalna Miasta Sułkowice, ale też okolicznych miejscowości będzie miała możliwość bezpośredniego kontaktu z Policją – co wpłynie na poczucie bezpieczeństwa”. Inspektor w imieniu swoimi jak i w imieniu Komendanta Głównego Policji podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach, który jest 121 posterunkiem otwartym w okresie ostatnich czterech lat.

 

Następnie głos zabrał Starosta Myślenicki Józef Tomal, który pogratulował Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Maciejowi Kubiakowi, aktywności w szukaniu rozwiązań jak i środków finansowych dla kierowanej przez siebie placówki, a co za tym idzie dla mieszkańców powiatu myślenickiego. Jednocześnie Józef Tomal przekazał na ręce insp. Macieja Kubiaka kwotę 50 tys.zł. na zakup nowego radiowozu.Kolejno głos zabrał Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy  Myślenice, który pogratulował determinacji zaangażowanym w działania na rzecz przywrócenia Posterunku Policji w Sułkowicach. W przemówieniu podkreślił, iż „otwarcie posterunku  przyczyni się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sułkowice, ale również  gmin sąsiednich”.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, podziękował za zaangażowanie w przywrócenie posterunku Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a w szczególności słowa podziękowania skierował do Komendanta Komendy Powiatowej w Myślenicach  za determinację oraz podejmowanie rozmów i wyzwań, które zakończyły się otwarciem jednostki.

 

Na zakończenie burmistrz życzył policjantom, którzy będą pełnić służbę w Sułkowicach  - życzliwości ze strony mieszkańców, bezpieczeństwa i jak najlepszej, spokojnej i komfortowej pracy.Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w swoim przemówieniu podkreślił, że utworzenie posterunku Policji  było możliwe dzięki porozumieniu policji z samorządem. Nowo otwarty Posterunek Policji w Sułkowicach jest  5 posterunkiem, który powstał w Małopolsce i zapowiedział, że w ciągu najbliższych lat powstaną kolejne, które będą służyć lokalnym społecznościom.Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta pogratulował policjantom z Sułkowic nowego miejsca pracy i podziękował wszystkim zaangażowanym w stworzenie posterunku oraz godnych warunków pracy funkcjonariuszom.Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

 

W trakcie uroczystości,  Wicewojewoda oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice przekazali symboliczny klucz do nowo otwartego posterunku jego kierownikowi, asp. szt. Pawłowi Rucińskiemu, składając na jego ręce życzenia i gratulacje. Następnie ksiądz proboszcz  poświęcił budynek nowej siedziby policjantów po czym zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia posterunku.Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządów, ale jest też wynikiem policyjnych analiz. Podczas konsultacji i debat społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach ze społecznością lokalną i radnymi podnoszono przede wszystkim problemy długiego czasu dojazdu na zgłoszenie oraz ograniczonej dostępności dzielnicowych.Reaktywacja posterunku nie udałaby się bez wsparcia samorządu. Ogromne słowa podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sułkowice za sfinansowanie inwestycji.

 

Funkcjonowanie posterunku zostało przywrócone po niemal 11 latach. Do 31 marca 2004 roku w Sułkowicach przy ulicy 11 Listopada 9 działał Komisariat Policji. Stan etatowy komisariatu wynosił wówczas 15 osób.1 kwietnia 2004 roku komisariat stał się posterunkiem, który funkcjonował przez kolejnych 5 lat. W październiku 2009 roku posterunek został zlikwidowany. Pracowało tam wtedy 9 policjantów, którzy kontynuowali służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach. W siedzibie byłego posterunku utworzony został Lokal Przyjęć Obywateli, w którym dwa razy w tygodniu dyżury pełnili dzielnicowi.Z wnioskiem o odtworzenie Posterunku Policji w Sułkowicach wystąpił ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Piotr Pułka oraz ówczesny Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka. Posterunek swoim działaniem będzie obejmował następujące miejscowości: Sułkowice, Harbutowice, Rudnik, Biertowice oraz Krzywaczkę. Stan etatowy wynosi 5 etatów – kierownik oraz Zespół Prewencyjny składający się z dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów patrolowo – interwencyjnych.

 

Nowo przywrócona jednostka Policji mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach przy ul. Sportowej 51. 

 

Źródło Informacji: Policja Myślenice

Dawid Wietrzyk, Oficer prasowy


GALERIA


         Czytaj również...

 

27 lutego 2020

Otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

18 lipca 2024
Myśleniccy policjanci, w nocy z piątku na sobotę (12/13.07.br.) prowadzili wzmożone działania kontrolne uczestników
08 lipca 2024
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę, na Zakopiance w Pcimiu. 63-letnia kobieta jechała w

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi