Sponsor badania firma Janssen-Cilag International n.v finansuje leki i opiekę medyczną, jednak nie pokrywają kosztów procedury pobrania, zamrożenia i przechowywania komórek macierzystych, ktore przy nawrocie choroby uratują mi życie. 

 

Procedury te przekraczają możliwości finansowe Pani Jolanty oraz jej rodziny.

 

Dlatego potrzebne jest wsparcie finansowe, liczy się każda złotówka. 

 

Wsparcia można udzielić, na pomagamy.pl, gdzie prowadzona jest zbiórka właśnie na ten cel.

 

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/6rd4y6?fbclid=IwAR1dTC0kr6v61wpWG1OXusqH2VFexIoRZEBQcG6hmiCeCrP5blp9nTnyUgI