Najważniejsze rozwiązania 

Dzięki wsparciu rządu, samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

- Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

- Cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna. Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.

 

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny.

- Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

- Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie tylko 1 tys. zł.

- Limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy.

 

Uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy będą zwolnione:

- ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych;

- z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla; 

 

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:

- własne jednostki organizacyjne;

- wybrane spółki, np. komunalne;

- umowę ze składem węgla;- umowę z inną gminą.

 

Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

Źródło Informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów