Informacja Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych z dnia 24 października 2020 r. dotyczy: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Od 26 października 2020 r. przez najbliższy tydzień do 30 października 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą online w wymiarze godzinowym jak dotychczas. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji. 

Nauczyciele teorii przesyłają uczniom stosowny link dostępu do zajęć online za pomocą poczty dziennika Mobireg, albo poczty e-mail, albo wiadomości SMS. Nauczyciele przedmiotu głównego powiadamiają indywidualnie uczniów o sposobie pracy i wykorzystywanym komunikatorze, który musi być uzgodniony z rodzicem, albo pełnoletnim uczniem.

 

Zajęcia chóru, zespołów instrumentalnych, orkiestry, big bandu i orkiestry gitarowej są prowadzone online według ustaleń poszczególnych nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

Obecność uczniów na zajęciach sprawdzana będzie w tradycyjny sposób. Za obecnych uznaje się osoby połączone na komunikatorze. Nieobecność może być usprawiedliwiona przez rodzica albo pełnoletniego ucznia za pomocą poczty dziennika Mobireg lub kontaktu telefonicznego.

 

Jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu L-4 wówczas zajęcia są zawieszone. Nauczyciele są zobowiązani do ustalenia czasu dostępności na konsultacje dla rodziców albo pełnoletniego ucznia poza godzinami zajęć dydaktycznych. Wszystkie kontakty z uczniami, rodzicami/opiekunami są dokumentowane za pomocą poczty dziennika elektronicznego.

 

 

Robert Kozłowski Dyrektor szkoły

 

 

GALERIA


         Czytaj również...