Szkoła Podstawowa w Czechówce (Video/Foto)

21 lutego 2021
We wrześniu 2013 roku szkoła w Czechówce obchodziła 110- lecie swojego powstania. Powołana została w roku 1903 najpierw jako klasa eksponowana szkoły w Zakliczynie, a później jako szkoła 1-klasowa. Mieściła się w ciasnej, zagrzybiałej izbie w domu Piotra Cygana.
 
Pierwszą nauczycielką była Helena Bochyńska, a po roku klasę nadetatową prowadziła jej siostra Wanda. Obie nauczycielki pracowały w szkole w Czechówce do 1906 roku.
 
W 1906 roku Rada Szkolna Krajowa mianowała stałym nauczycielem szkoły Józefa Pera, wielkiego społecznika oddanego społeczeństwu wiejskiemu. Stoczył on "bój" z proboszczem Kozikiem i wójtem wsi o przeniesienie szkoły z zagrzybiałego pomieszczenia do dworu, założył Czytelnię Towarzystwa Oświaty Ludowej i zorganizował warsztaty rzemieślnicze dla uczniów szkoły. Czynił też starania o przekształcenie szkoły 1-klasowej w 2-klasową. Niestety Rada Szkolna Krajowa nie wyraziła zgody na przekształcenie szkoły z uwagi na brak odpowiedniego budynku szkolnego.
 

Decyzja Rady Szkolnej Krajowej zmobilizowała gminę i kierownika szkoły do wysiłku na rzecz budowy nowego obiektu szkolnego. W 1909 roku zakupiono pół morgi pola i starano się o zasiłek na budowę z funduszu krajowego.

 

 

Po otrzymaniu dotacji w kwocie 1800 koron 17 sierpnia 1910 roku ruszyła budowa nowej szkoły, która została poświęcona i oddana do użytku społeczności wsi 17 września 1911 roku. Wykonawcą był Antoni Stachura ceglarz z Koźmic Wielkich, który wybudował budynek szybko lecz niefachowo. Brak izolacji, odwodnienia przyczynił się do tego, że już po trzech latach użytkowania trzeba było wymienić podłogi, gdyż zniszczył je grzyb, który w zastraszającym tempie szerzył się w budynku. Walkę z grzybem toczyli wszyscy późniejsi kierownicy szkoły.

 

 

Ciągłe konflikty między księdzem Kozikiem a nauczycielem doprowadziły do przeniesienia służbowego Józefa Pera do pracy w Karniowicach w 1913 roku, a posadę w 2-klasowej szkole w Czechówce otrzymali Wojciech i Maria Chwistkowie. Zagospodarowali oni teren przyszkolny zakładając sad i ogród warzywny, przeprowadzili pierwsze remonty podłóg w klasach, ogrodzili działkę szkolną.

 

Pierwsza wojna światowa nie ominęła Czechówki. W listopadzie 1914 roku w budynku szkolnym zamieszkali wyżsi rosyjscy dowódcy wojskowi i założono szpital. To prawdopodobnie uchroniło szkołę przed zniszczeniem. Jedynym śladem działań wojennych była dziura od kuli w murze od strony zachodniej.

 

Przez trudne lata wojenne nauczanie prowadziła Maria Chwistek z pomocą Stefanii Englischówny, ponieważ mąż pani Marii służył w wojsku, z którego powrócił dopiero w 1922 roku.Okres międzywojenny minął dosyć spokojnie. Do1929 roku w szkole pracowali Chwistkowie (przeniesieni później zostają do Bronowic Wielkich), a posadę kierownika szkoły objęła Kazimiera Schwormówna (zamężna Szymska). W czasie swojego długiego kierowania szkołą przeprowadziła remont ogrodzenia, studni, wymianę podłóg w mieszkaniu nauczycielskim i w jednej z sal, uzupełniła braki w sprzęcie i w pomocach. W pracy dydaktycznej wspomagała ją Kazimiera Kałużanka (zamężna Bielowa).Pani Kazimiera Szymska przeprowadziła szkołę przez trudny czas wojenny kiedy to z braku opału, ciepłej odzieży i obuwia szkołę zamykano w okresie zimowym, a płaca nauczycielska była wartości kwaterki masła.

 

W styczniu 1945 roku na trzy dni szkołę zajęli Niemcy, lecz już 18 stycznia po 2-godzinnych krwawych walkach nastąpił ich odwrót przed nacierającymi wojskami radzieckimi. Wieś była wolna i po uporządkowaniu szkoły już 5 lutego rozpoczęła sie nauka.

 

W roku szkolnym 1945/46 szkołę przemianowano na 7-klasowa szkołę II stopnia o trzech etatach nauczycielskich. Organizacja pracy była następująca: klasa I uczy sie osobno, II łączona jest z III, IV z V, VI z VII. Do pracy zostały zamianowane Eleonora Cygan i Helena Hajdukiewicz. Ponieważ szkoła dysponowała tylko 2 salami lekcyjnymi wynajęto trzecią salę u Henryka Cygana "Pod dzwonkiem". W szkole zorganizowano nową bibliotekę szkolną, nauczyciele oprócz uczenia dzieci prowadzili kursy czytania i pisania dla dorosłych,

W roku szkolnym 1947/48 z powodu braków kadrowych w szkole było tylko 6 klas. Uczniowie klasy VII uczęszczali do Sieprawia lub Nowej Wsi. Dopiero w 1950 roku uruchomiono naukę w klasie VII po przyjściu do pracy Edwarda Gibały.28 września 1950 roku Kazimiera Szymska, wieloletni kierownik szkoły, została przeniesioną na własną prośbę do Podstolic, a kierownictwo powierzono Eleonorze Cygan, która kierowała szkołą do 1967 roku kiedy to przeszła na emeryturę. W latach 50-tych w szkole przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, upiększono otoczenie szkoły. Przybywa jedna sala lekcyjna tzw. " mała klasa" urządzona z jednego pomieszczenia mieszkania kierowniczki. W tym okresie w szkole pracują: N. Chwastek, J. Chmielek,J. Mrugała, A. Oleksy, M. Woźniczka, J. Machna.W latach 60-tych nastąpił wielki wzrost liczby uczniów (206 w 1964 roku) i dlatego konieczne było podnajmowanie izb u gospodarzy (u Sudrów i Leśniaków) aby zlikwidować 3-zmianowość. Od 1966 roku szkoła staje się 8-klasową szkołą podstawową. Grono podagogiczne tworzą wtedy: E. Cygan, J. Pokrywa, J. Włodarczyk, A. Rusek, E. Gibała, St. Potoniec.

 

W 1967 roku po przejściu na emeryturę pani Eleonory Cygan kierownikiem szkoły został Edward Gibała, pozostając na tym stanowisku do 1972 roku.W roku szkolnym 1972/73 w związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa szkoła staje się filią Szkoły Zbiorczej w Sieprawiu. Kierownikiem szkoły została Maria Zielińska, która prowadziła placówkę do 1989 roku. Ponieważ grzyb czynił spustoszenie, zarówno w salach lekcyjnych jak i w mieszkaniu kierownika, rozpoczęto więc remont kapitalny budynku - wymieniono zbutwiałe części więźby dachowej i położono nową dachówkę, osuszono i wymalowano sale, otynkowano budynek i zrobiono chodnik od strony wschodniej.W latach 80-tych podczas kolejnego remontu dociągnięto wodę bieżącą do budynku i dobudowano wewnętrzne sanitariaty.

Po odejściu na emeryturę Marii Zielińskiej dyrektorem została Anna Fołda, która kieruje szkołą obecnie. Dzięki przychylności Rady Gminy w 1992 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Prace zakończone zostały z początkiem 1994 roku i 14 lutego w obecności władz samorządowych, oświatowych, kościelnych, a także mieszkańców wsi dokonano poświęcenia i otwarcia nowego budynku.

 

Przez kilka lat szkoła była 8-klasową placówką, o obecnie w związku z reformą szkolnictwa zmieniono ją na 6-klasową z oddziałem przedszkolnym. Od września 2007r. po odejściu na emeryturę pani mgr Anny Fołdy funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Anna Radzik.

W roku 2008 szkole zostało nadanie imię im. Świętego Brata Alberta.

Dwa lata później, w roku 2010, uroczyście otwarto i poświęcono salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Czechówce. Mszę Świętą celebrował ks. prałat Piotr Kluska a poświęcenia sali dokonał ks. Zbigniew Płachta.

 

W roku 2010 uruchomiono również nowy oddział przedszkolny, stwarzając tym samy nowe możliwości w Czechówce.  Uruchomienie oddziału poprzedzone były w okresie wakacji remontem szkoły oraz wykonaniem prac adaptacyjnych na cele oddziału przedszkolnego.

W czerwcu 2012 r. funkcję dyrektora szkoły przejęła Pani Stanisława Kasprzycka.

 

We wrześniu 2013 roku w szkole ruszyły dodatkowe oddziały przedszkolne- obecnie istnieją 3 grupy. W szkole uruchomiono również świetlice szkolną działająco codziennie do godziny 15.30.

 

Źródło: Szkoła Podstawowa W Czechówce

 

 


GALERIA


         Czytaj również...