Trwają zapisy do Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych, na rok szkolny 2021 - 2022

03 maja 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJSEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH 12:00-20:00 (W ŚRODY 9.00-17.00)

 

Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, puzonu, sakshornu, tuby, organów. Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat,4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat.

 

Do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania na fortepian lub skrzypce mogą być przyjęci kandydaci w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków: szczególne predyspozycje instrumentalne (na przesłuchaniu należy wykonać dowolny utwór na instrumencie), własny instrument (pianino w wersji akustycznej – wykluczone instrumenty elektroniczne).Kandydaci przyjęci do klasy fortepianu będą musieli posiadać własny instrument akustyczny: fortepian lub pianino (wykluczone instrumenty elektroniczne).Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 7 lat i nie przekroczył 16 roku życia. W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Dla kandydatów, którzy nie uczęszczali na wcześniejsze zajęcia umuzykalniające organizowany będzie kurs przygotowawczy.

 

Zgłoszenie na kurs na podstawie podania (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych),Zapisy do poszczególnych grup prowadzone są w sekretariacie szkoły podczas zgłoszenia kandydata, Zgłoszenie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów,

 

Terminy kursu przygotowawczego:

Grupa I: Poniedziałek godz. 18.45-19.30 - 24 maja 2021 r. i 7 czerwca 2021 r.;

Grupa II: Wtorek godz. 16.50-17.35 – 25 maja 2021 r. i 8 czerwca 2021 r.;

Grupa III: Piątek godz. 17.55-18.40 – 28 maja 2021 r. i 11 czerwca 2021 r.

 

Ubiegających się o przyjęcie do szkoły zachęca się do skorzystania z materiałów informacyjnych i promujących poszczególne instrumenty, które są dostępne pod adresem: http://www.sm-swiatniki.pl/rekrutacja.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć wniosek z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych):

 

Termin składania wniosków: od 1 marca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. osobiście lub za pomocą poczty e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2 - parter) w godzinach 12.00-19.00 lub na stronie www.sm-swiatniki.pl.Adres kandydata i jego rodziców należy podać zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Wniosek o przyjęcie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów.

 

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu: słuchu rytmicznego, słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, pamięci muzycznej.

 

Opisane w pkt. 10 umiejętności są sprawdzane poprzez: wyklaskanie rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela, określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków zagranych lub zaśpiewanych przez nauczyciela, zaśpiewanie jednego dźwięku z akordu zagranego przez nauczyciela, zaśpiewanie melodii zagranej przez nauczyciela, zauważenie zmian w melodii zagranej przez nauczyciela, zauważenie zmian w rytmie wyklaskanym przez nauczyciela, rozpoznawanie ilości dźwięków w akordzie, zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata, sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

 

Formuła przesłuchania przewiduje: badanie przydatności (dotyczy wszystkich kandydatów). Podczas którego wszyscy chętni są zobowiązani do prezentacji piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować (Ważne! by piosenka była prosta i dostosowana do wieku i możliwości dziecka).

 

 

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są przedstawić opinię lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

 

W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego w dniu składania podań w związku z trudnościami wynikającymi z ograniczeniem dostępności do lekarzy rodzinnych, dokument ten należy najpóźniej przedłożyć do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1), zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach: 17 i 18 czerwca 2021 r. po uprzednim ustaleniu przez sekretariat godziny przesłuchania kandydata.

 

W dniu badania: rodzice i kandydaci są zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły na wyznaczoną godzinę, przed wejściem do szkoły są zobowiązani do zdezynfekowania rąk i przestrzegania procedur sanitarnych.

 

Po zakończeniu przesłuchań, Komisja rekrutacyjna poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2021 r. listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych. Ostateczny termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ustala się na dzień 14 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 13.00-19.00 lub pod numerem telefonu 12 2708948, albo u dyrektora szkoły: pod nr tel. 603272927.Szkoła prowadzi również nabór na całoroczne zajęcia umuzykalniające (dotyczy dzieci 5-8 lat) w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2021/2022 jako forma przygotowania do nauki w szkole muzycznej.

 

Zapisy w terminie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Zgłoszenie na kurs na podstawie podania (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych), Podanie do pobrania w sekretariacie szkoły (pokój 2- parter) w godzinach 13.00-19.00 albo na stronie internetowej w zakładce rekrutacja, Podanie musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć określa regulamin rekrutacji i przewodnik ucznia szkoły muzycznej, z którymi należy się wnikliwie zapoznać. Są one dostępne na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

 

 

 

Źródło informacji Szkoła Muzyczna w Świątnikach Górnych

 


GALERIA


         Czytaj również...

 

Napisz do nas

redakcja@sieprawinfo.pl

14 maja 2024
Wycieczka na Górę Żar (foto/wideo)
14 maja 2024
Policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych ustalili i zatrzymali 19-latka, odpowiedzialnego za celowe

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi