Uroczystości odpustowe, ku czci bł. Anieli Salawy (fofo)

10 września 2021

W Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu odbył się odpust ku czci bł. Anieli w 30. rocznicę jej beatyfikacji. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

 

Mówimy o niej mistyczka, tercjarka, a także służąca – zauważył na początku homilii arcybiskup. – Codziennie podejmowała ciężką pracę i wysiłek serca, aby swoje życie związać przez modlitwę i kontemplację z Panem Bogiem – kontynuował metropolita i przypomniał, że bł. Aniela Salawa była członkinią Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy u franciszkanów, a także Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Sług Katolickich. W wieku 18 lat złożyła ślub czystości i wstąpiła do tercjarek przy Bazylice św. Franciszka w Krakowie, przyjmując imię Teresa. Po wybuchu I wojny światowej pomagała rannym żołnierzom i jeńcom, a także ubogim. – Jest przy niej Pan Jezus, który ją umacnia i chce się nią posługiwać, aby utwierdzić innych. Aniela została obdarzona darem jasnowidzenia – powiedział i przypomniał, że Błogosławiona bardzo ciężko chorowała, łącząc swoje cierpienia z Chrystusem. Miesiąc przed śmiercią napisała własnoręcznie „Akt ofiarowania się za Polskę”. 12 marca 1922 odeszła do wieczności, a w 1949 roku, na wniosek kard. Adama Stefana Sapiehy, rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.

 

Arcybiskup przypomniał, że bł. Aniela pisała „Dziennik”, w którym notowała swoje duchowe przeżycia. Dała w nim wyraz zawierzenia, miłości do Boga, a także poczucia własnej godności, które wynikało z faktu stworzenia na Boży obraz i podobieństwo. Błogosławiona pisała: „Panie! Żyję, bo każesz; umrę, kiedy chcesz; zbaw mnie, bo możesz”.

 

 

Uroczystość beatyfikacyjna bł. Anieli odbyła się na Rynku Głównym w Krakowie 13 sierpnia 1991 r.

 

Jan Paweł II mówił w homilii o sytuacji ówczesnej Europy, która żyje tak jakby Boga nie było. –  Dziś zatraca się poczucie godności kobiety i mężczyzny, i tego, kim są w Bożym zamyśle. Najważniejsze jest to, by czynić, co się chce, wynosząc do godności absolutu wolność człowieka, jego zachcianki i przyjemności – wskazał metropolita, a ponownie odwołując się do słów papieża, podał przykład dwóch kobiet, św. Jadwigi i bł. Anieli, które w swoim życiu kierowały się wypełnianiem najważniejszych przykazań: miłości Boga i bliźniego. „Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: «Służyć Bogu – to znaczy królować!»” – mówił papież.

 

 

Widzimy jak w prostym życiu bł. Anieli, przenikniętym modlitwą i służbą, tworzą jedno ukochanie Boga, umiłowanie Ojczyzny i służba drugiemu człowiekowi. Widzimy tę jedność i uwielbiamy Boga, który tak wiele potrafi dokonać w sercu otwartym na Jego prawdę i łaskę. Wysławiamy Boga w bł. Anieli Salawie! – podkreślił metropolita.

 

Pp Mszy św. wierni w uroczystej procesji przeszli z relikwiami bł. Anieli z sanktuarium do  kościoła pw. Michała Archanioła , gdzie zaśpiewali litanię do bł. Anieli, i odmówili modlitwę o jej  rychłą kanonizację.

 

 

Źródło informacji: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

 

GALERIA

Czytaj również...