45 tys. na remont kościoła św. Marcina, przyznał Sejmik Województwa Małopolskiego

11 kwietnia 2021

Sejmik Województwa Małopolskiego, przyznał dotację w wysokości 45 tys. zł na remont konserwatorski elewacji i pokrycia dachu budynku, zabytkowego kościoła św. Marcina w Sieprawiu.

 

Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego stanowi instrument pozwalający na realizację uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Uchwałą nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. określone zostały zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

 

Środki finansowe na realizację zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego znajdują pokrycie w budżecie Województwa Małopolskiego.

 

 

Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udziela dotacji na realizację 94 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w łącznej kwocie 4 000 000 zł

 

Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego. Opieka nad zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowego jest zadaniem samorządu województwa.

 

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w 2021 roku. 

 

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 roku.

 


GALERIA


         Czytaj również...